cropped logo11

duchaoblog.com được ra đời vào tháng 9 / 2022 với mục đích chính là BLOG & AFFILIATE. Thương hiệu này mang xu hướng cá nhân vì vậy đôi lúc sẽ có những quan điểm trái ngược với nhiều người, rất mong nhận được sự góp ý từ cộng đồng để blog ngày càng phát triển và tiếp cận được với nhiều bạn đọc hơn.